Project Description

i-MATH – Ingenio MATHEMATICA

Periodo:2006-10-03 – 2012-04-30 (60 meses).

Entidad financiadora: Ministerio ID

http://mathematica.nodo.cesga.es

I Ingenio MATHEMATICA (i-MATH) é un proxecto CONSOLIDER de investigación singular para o periodo 2006-2011 que propón un Programa de Actividade Investigadora integral para a matemática española co obxectivo básico de promover e executar actuacións estratéxicas de ámbito estatal que incrementen cualitativa y cuantitativamente o peso das matemáticas no panorama internacional e no sistema español de ciencia, tecnoloxía, empresa e sociedade.
i-MATH é unha iniciativa promovida e subvencionada polo Ministerio de Educación y Ciencia con 7.500.000 €. i-MATH é unha rede estructurada en torno a un investigador-coordinador (Marco Antonio López-Cerdá), unha entidade xestora (Universidad de Cantabria), un consello de dirección, cinco nodos (CESGA, CIEM, CRM, ICMAT e IMUB) e máis de 300 grupos de investigación.

O Nodo CESGA xurde dentro do proxecto Consolider Ingenio MATHEMATICA coa misión de tomar iniciativas encaminadas á transferencia de coñecemento matemático ao sector productivo promovendo o uso de métodos e técnicas matemáticas na industria, na empresa en xeral, na xestión do medio ambiente, etc., así como a investigación en temas de interese para o desenvolvemento tecnolóxico.

Más datos

O nodo é posible gracias á colaboración entre o CESGA, sede administrativa e coordinadora do nodo, e grupos de investigación das tres universidades galegas con gran experiencia na transferencia de coñecemento matemático e computacional ás empresas.